นั่นไง ใช่เลย วันที่ 19 พ.ย. 2562 ช่วงนักคิด นักบริหาร ร้อยตรีหญิงระนองรักษ์ สุวรรณฉวี ตอนที่ 2