ส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563 ด้วยการซื้อกระเช้า Gift Set สินค้าโอทอป

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เชิญชวนทุกภาคส่วนที่สนใจส่งความสุขในเทศกาลปีใหม่ 2563
ด้วยการซื้อกระเช้า Gift Set สินค้าโอทอป เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ให้แก่กัน
โดยสามารถสั่งซื้อได้ที่ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร โทร.034-411717
หรือที่เครือข่ายโอทอปจังหวัด นางสาวเจนจิรา จันทร์ทับทิม โทร.061-5322898 หรือ
บริษัทประชารัฐรักสามัคคี จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร
หรือทางช่องทาง Online ที่ facebook สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร
โดยเริ่มจําหน่ายและสั่งซื้อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

administrator

Related Articles