e-Registration : การลงทะเบียนผู้ใช้งาน

e-Registration : การลงทะเบียนผู้ใช้งาน
ชื่นชมครับ ผมใช้ระบบนี้สะดวกมาก ถึงแม้จะติดๆขัดเรื่องเวลาไปยืนยันตัวบ้าง แต่ก็ถือว่าดีมากๆ ปกติยื่นpaperไป กว่านายทะเบียนจะตรวจ กว่าจะฟีดแบคกลับมา รอนาน นี่ผมยื่นกลางคืน ตอน10โมง นายทะเบียนบางแคตีกลับมาแก้ บ่ายยืนไป บ่ายสามจดสำเร็จ ชอบตรงที่อยู่ตจว.ก็ไม่ต้องรอนายทะเบียนคนเดียว นายทะเบียนทั่วประเทศสามารถพิจารณาได้เลย เป็นกำลังใจให้ครับ (ฝากชมนายทะเบียนของจ.นครปฐมด้วย ไม่ทราบชื่อแต่หล่อๆ เครื่องมีปัญหาเรื่องกล้อง ก็เปิดโอกาศให้ผมได้ซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ ไม่ปิดกั้น และอะไรไม่รู้ก็บอกกันตรงๆเพราะก็ใหม่ระบบนี้ด้วยกันทั้งคู่ ชื่นชมครับ  
administrator

Related Articles